• Công ty CP nồi hơi công nghiệp Đông Anh

    DONG ANH INDUSTRIAL BOILLER JOINT STOCK COMPANY

  • Dịch vụ

    Lợi ích từ việc bảo dưỡng hệ thống nồi hơi định kì Đảm bảo các thiết bị của hệ thống luôn hoạt động ổn định và ở điều kiện tốt nhất. Kéo
    Những nội dung chính trong công việc sửa chữa, đại tu nồi hơi Thay một phần hoặc toàn bộ ống sinh hơi bị hỏng. Thay thế các bộ phận khác của nồi hơi: Ố
    Nội dung công việc Nhân công lắp đặt hệ thống nồi hơi và các thiết bị phụ trợ đi kèm. Nhân công lắp đặt hệ thống đường ống dẫn hơi từ nồi hơi đ