• DONG ANH INDUSTRIAL BOILLER JOINT STOCK COMPANY

  Công ty CP nồi hơi công nghiệp Đông Anh

 • COOKING RICE, CANH, Stir fried

  COOKING RICE, CANH, Stir fried

  Mã SP THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mã SP THÔNG SỐ KỸ THUẬT
  NN650 Nồi nấu cơm, canh 2 vỏ inox 304 , chân cố định, có nắp. NN750 Nồi nấu cơm, canh 2 vỏ inox 304 , chân cố định, có nắp .
  Đường kính: 650 mm Đường kính: 750 mm
  Thể tích chứa:170 L Thể tích chứa:210 L
  Khối lượng gạo: 50kg Khối lượng gạo: 65kg
  Hình thức trao đổi nhiệt: gián tiếp Hình thức trao đổi nhiệt: gián tiếp
  Số người ăn: 250 Số người ăn: 325
  NN700 Nồi nấu cơm, canh 2 vỏ inox 304 , chân cố định, có nắp . NN900 Nồi nấu cơm, canh 2 vỏ inox 304 , chân cố định, có nắp .
  Đường kính: 700 mm Đường kính: 900 mm
  Thể tích chứa:190 L Thể tích chứa:335 L
  Khối lượng gạo: 60kg Khối lượng gạo: 100kg
  Hình thức trao đổi nhiệt: gián tiếp Hình thức trao đổi nhiệt: gián tiếp
  Số người ăn: 300 Số người ăn: 500
  CX650 Chảo xào 2 vỏ inox 304 , chân cố định, có nắp . CX750 Chảo xào 2 vỏ inox 304 , chân cố định, có nắp .
  Đường kính: 650 mm Đường kính: 750 mm
  Thể tích chứa:100 L Thể tích chứa:145 L
  Hình thức trao đổi nhiệt: gián tiếp Hình thức trao đổi nhiệt: gián tiếp
  Số người ăn: 250 Số người ăn: 325
  CX700 Chảo xào 2 vỏ inox 304 , chân cố định, có nắp . CX900 Chảo xào 2 vỏ inox 304 , chân cố định, có nắp .
  Đường kính: 700 mm Đường kính: 900 mm
  Thể tích chứa:120 L Thể tích chứa:225 L
  Hình thức trao đổi nhiệt: gián tiếp Hình thức trao đổi nhiệt: gián tiếp
  Số người ăn: 300 Số người ăn: 500

  Các sản phẩm khác