• DONG ANH INDUSTRIAL BOILLER JOINT STOCK COMPANY

  Công ty CP nồi hơi công nghiệp Đông Anh

 • INDUSTRIAL RICE CABINET

  INDUSTRIAL RICE CABINET

  Mã SP BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mã SP BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
  TC100 Tủ nấu cơm inox 304 công suất 100kg gạo /mẻ. TC50 Tủ nấu cơm inox 304 công suất 50kg gạo /mẻ.
  Số khay:20 Số khay:10
  Khối lượng gao/khay: 5kg Khối lượng gao/khay: 5kg
  Hình thức trao đổi nhiệt: Gián tiếp Hình thức trao đổi nhiệt: Gián tiếp
  Số người ăn: 500 Số người ăn: 250
  Kt (rộng x sâu x cao): 1200 x 750 x1600 mm Kt (rộng x sâu x cao): 550 x 750 x1600 mm
  TC80 Tủ nấu cơm inox 304 công suất 80kg gạo /mẻ. TC40 Tủ nấu cơm inox 304 công suất 40kg gạo /mẻ.
  Số khay:16 Số khay:8
  Khối lượng gao/khay: 5kg Khối lượng gao/khay: 5kg
  Hình thức trao đổi nhiệt: Gián tiếp Hình thức trao đổi nhiệt: Gián tiếp
  Số người ăn: 400 Số người ăn: 200
  Kt (rộng x sâu x cao): 1200 x 750 x1500 mm Kt (rộng x sâu x cao): 550 x 750 x1500 mm
  TC60 Tủ nấu cơm inox 304 công suất 60kg gạo /mẻ. TC30 Tủ nấu cơm inox 304 công suất 30kg gạo /mẻ.
  Số khay:12 Số khay:6
  Khối lượng gao/khay: 5kg Khối lượng gao/khay: 5kg
  Hình thức trao đổi nhiệt: Gián tiếp Hình thức trao đổi nhiệt: Gián tiếp
  Số người ăn: 300 Số người ăn: 150
  ` Kt (rộng x sâu x cao): 1200 x 750 x1400 mm ` Kt (rộng x sâu x cao): 550 x 750 x1500 mm

  Các sản phẩm khác