• DONG ANH INDUSTRIAL BOILLER JOINT STOCK COMPANY

  Công ty CP nồi hơi công nghiệp Đông Anh

 • STAND STICKER

  STAND STICKER

   

  • Nồi hơi đốt vải kiểu đứng được thiết kế chuyên dùng cho ngành may mặc để xử lý và tận dụng vải vụn công nghiệp.
  • Lắp đặt đơn giản, nhanh chóng. Thuận tiện cho việc thay thế phụ kiện, bảo dưỡng hay đại tu nồi hơi.

  Chi phí cho việc bảo dưỡng đinh kỹ, đại tu nồi hơi thấp

   

  Trong ngành may mặc hoặc các ngành liên quan.

  Các sản phẩm khác