• Công ty CP nồi hơi công nghiệp Đông Anh

    DONG ANH INDUSTRIAL BOILLER JOINT STOCK COMPANY

  • PHỤ KIỆN NGÀNH NƯỚC, HƠI NƯỚC

    PHỤ KIỆN NGÀNH NƯỚC, HƠI NƯỚC

    Chúng tôi nhập khẩu trực tiếp tất cả các phụ kiện đường ống cho ngành hơi, nước: Bích, cút, kép… với đầy đủ kích cỡ các loại DN15-DN150.